Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Personalansvarlig

I en virksomhet der samarbeidet reguleres av en internavtale, er arbeidsgiveransvaret delt mellom deltakerne i avtalen. Det å være personalansvarlig betyr altså ikke det samme som å ha (hele) arbeidsgiveransvaret.

I virksomheter der medarbeidere er ansatt i kommune eller helseforetak, vil ikke deltakerne ha selvstendig arbeidsgiveransvar.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten spesifiserer at virksomheten skal «ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring» og «sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsbeskrivelse

Personalansvarlig skal fokusere på alle som arbeider i virksomheten, ikke bare ansatte som virksomheten har formelt arbeidsgiveransvar for.

Personalansvarlig skal

  • sørge for at alle ansatte har stillingsinstrukser og arbeidsavtaler som fungerer
  • sørge for at de ansatte og deltakerne ivaretas ved sykmeldinger
  • følge spesielt med dersom noen mistrives eller fungerer dårlig og følge dem opp
  • sørge for at alle har muligheter for samtaler om det som er viktig for dem, gjennomføre medarbeidersamtaler med alle, og se til at at forbedringsmuligheter som fremkommer under medarbeidersamtaler blir brukt i forbedringsarbeidet
  • ta initiativ til positive velferdstiltak (lunsjer, middager, turer, samtaler, seminarer m.m.) som bidrar til et best mulig psykososialt arbeidsmiljø

Personalansvarlig har ansvar for all opplæring av nytt personale. Hovedregelen er at den som skal slutte eller gå ut i permisjon lærer opp sin etterfølger eller vikar, i alle de funksjoner de har hatt. Personalansvarlig skal kontrollere at dette er gjort, og supplere opplæring der det er nødvendig.

Personalansvarlig har også ansvar for å kartlegge kompetanse og behov for videreutvikling hos alle. Dersom det er en annen person som gjennomfører medarbeidersamtaler, skal denne sørge for at informasjon om opplæringsbehov formidles til Personalansvarlig.

Personalansvarlig har ansvar for å sikre budsjettmidler til opplæring.

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.