Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Pasientmottak

Mottak av pasienter blir håndtert på forskjellige måter. I noen helsevirksomheter er denne funksjonen rotert mellom flere medarbeidere. Da blir det ekstra viktig at den er godt definert, så det ikke oppstår uklarheter om hva funksjonen innebærer. Noen helsevirksomheter har ikke noen felles funksjon for pasientmottak (selv om de kan ha felles venterom). I disse virksomhetene kan denne funksjonen gjøres om til Simultan, slik at den kan tildeles flere samtidig. På legevakter er det å ta imot pasienthenvendelser en jobb som bemannes av sykepleiere, og som innebærer både vanskelige prioriteringer og medisinsk veiledning. Noen legevakter har også egne sykepleiere på vakt som bare håndterer telefonhenvendelser. Det er svært varierende hvor mye kontorarbeid som kan kombineres med disse utfordringene på en legevakt. Derfor vil mange legevakter ha behov for å definere og gruppere disse oppgavene annerledes enn det som er foreslått her.

Ansvarsbeskrivelse

Pasientmottak har først og fremst ansvaret for å ta imot henvendelser fra pasienter og andre, elektronisk, per telefon og ansikt til ansikt. I tillegg skal Pasientmottak som regel håndtere post, penger og skjema. Når pasienter ber om medisinsk veiledning skal medarbeideren alltid henvise til den behandlingsansvarlige, dersom det ikke er tydelig bestemt av denne at medarbeideren skal kunne gi slik veiledning.

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.