Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Kvalitetsansvarlig

Det er i utgangspunktet virksomhetens leder som har ansvar for kvalitetsarbeidet, men det er ingenting i veien for at funksjonen kan tildeles en annen.

TrinnVis har som hovedmålsetting at virksomheter som aktivt bruker systemet skal klare å innfri kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Å sørge for dette er også det primære ansvaret til Kvalitetsansvarlig. Ansvarbeskrivelsen er i stor grad motivert av forskriften. Det samme gjelder de fleste andre forslag til funksjoner, oppgaver, retningslinjer og andre dokumenter i TrinnVis.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsbeskrivelse

Kvalitetsansvarlig har ansvaret for kvalitetsarbeidet i virksomheten.

Det innebærer å

  • sørge for at virksomhetens organisering og ansvarsfordeling er entydig beskrevet i TrinnVis, i den grad det er behov for det ut fra virksomhetens størrelse, avviksregistrering og risikoanalyser
  • sørge for at alle som arbeider i virksomheten vet hvilke regler som gjelder for virksomheten generelt og for deres eget arbeid spesielt, og hvordan de kan holde seg oppdatert om disse reglene
  • aktivt bruke TrinnVis for å øke bevisstheten om kvalitetsforbedring ved å sørge for at alle gjør seg kjent med TrinnVis, og jevnlig bruker programmet som oppslagsverk og til avviksrapportering
  • sikre faste møteplasser for deltakere og ansatte hvor kvalitet settes på dagsorden og rutiner og oppgaver drøftes
  • sørge for at virksomheten bruker pasienterfaringer i forbedringsarbeidet
  • etablere og vedlikeholde rutiner for fortløpende behandling av avviksrapporter
  • bruke risikovurdering for å kartlegge områder hvor det er fare for svikt
  • bruke TrinnVis som verktøy under kvalitetsgjennomganger, ved ansvarsfordeling, ved nyansettelser, for referanse til viktige dokumenter osv.
  • overvåke at kvalitetsarbeidet fungerer i praksis, og at internkontrollen er i samsvar med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.