Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Faglig leder

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om virksomheten skal «ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten».

Vanligvis er det hver enkelt behandler som har ansvaret for behandling av egne pasienter. Dette ansvaret kan ikke overføres til andre. Det kan allikevel være hensiktsmessig at én behandler får et spesielt mandat til å passe på at virksomheten som helhet driver faglig forsvarlig.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsbeskrivelse

Faglig leder har ansvar for de sidene av den kliniske virksomheten som det er hensiktsmessig å ha en helhetlig håndtering av.

Det vil si å

 • sørge for at den kliniske virksomheten som helhet tilfredsstiller myndighetenes krav om faglig forsvarlighet
 • vurdere om virksomhetens pasienter generelt har et godt tilbud, også for øyeblikkelig hjelp, og ved behov organisere ordninger for å sikre dette
 • identifisere områder innenfor klinisk praksis der det er særlig fare for svikt eller dårlig faglig kvalitet ved aktiv bruk av virksomhetens samlede erfaring, litteratur, avviksregistrering og risikovurderinger
 • igangsette tiltak for å bedre situasjonen på slike områder
 • sørge for at alle pasienter får riktig og konsekvent informasjon om sine rettigheter i forhold til egen journal og fritt sykehusvalg
 • legge til rette for at alle i virksomheten har de faglige ressurser de trenger i arbeidet sitt (f.eks. tilgang til NEL og andre elektroniske oppslagsverk)
 • sikre god faglig samhandling mellom alle som arbeider i virksomheten
 • holde regelmessige møter for å sikre tverrfaglig diskusjon av viktige tema
 • sørge for konsekvent og forsvarlig delegering av kliniske oppgaver
 • sikre god samhandling med eksterne samarbeidspartnere
 • organisere faglige fellesløsninger ved behov

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.