Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Dataansvarlig

Informasjonssikkerhet er et ledelsesansvar. Det er i følge Personopplysningsloven den behandlingsansvarlige som har ansvaret for sikring av de helse- og personopplysninger virksomheten behandler («behandlingsansvarlig» betyr i dette tilfelle «databehandlingsansvarlig», ikke ansvarlig for medisinsk behandling).

Drift og sikkerhetsarbeid må være uavhengig av hverandre, og bør derfor tillegges forskjellige personer. I små virksomheter kan en slik arbeidsdeling være umulig, men skillet mellom arbeidsoppgavene bør likevel understrekes. Vi foreslår derfor at driftsoppgaver tildeles Dataansvarlig, mens sikkerhetsarbeidet legges til Kvalitetsansvarlig.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Ansvarsbeskrivelse

Dataansvarlig har operativt ansvar for at virksomhetens eget informasjonssystem (særlig dataanlegg og elektronisk journalsystem) fungerer som det skal.

Dataansvarlig skal

  • ha administratortilgang til dataanlegget og administrere de andre brukernes kontoer og tilgangsnivå
  • være kontaktperson overfor databehandlere og leverandører
  • bestille, installere, oppgradere og endre datautstyr og dataprogrammer ved behov, i samarbeid med leverandør og i samråd med daglig leder
  • jevnlig vurdere backup ved systemgjennomgang og ta initiativ til tiltak med tanke på å begrense feil

Oppgaver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.