Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Avtale om fysisk adgang til virksomheten

Avtale mellom [virksomhetens navn, organisasjonsnummer], i det følgende kalt Helsevirksomheten, og [leverandørens navn, organisasjonsnummer], i det følgende kalt Leverandøren, om fysisk adgang til virksomheten

Helsevirksomheten oppbevarer sensitive personopplysninger. Den personvernmessige hensikt med denne avtale er å forhindre at personopplysninger kommer på avveie eller utsettes for annen skade.

 1. Leverandøren leverer følgende tjenester til Helsevirksomheten: [skriv inn: vakthold/renhold/vaktmestertjenester etc.]
 2. Leverandøren skal kun gis adgang til de deler av lokalet som det er behov for i forbindelse med tjenesten som skal utføres.
 3. Leverandøren har nøkler til Helsevirksomheten. Kun ansatte hos leverandør som har underskrevet taushetserklæring (se pkt.6) skal gis tilgang til nøklene. Leverandøren er ansvarlig for at Helsevirksomhetens nøkler oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til dem. [Her kan du evt. også spesifisere hvilke nøkler/nøkkelsett som er utlevert, og at denne avtalen også gjelder som kvittering for disse nøklene.]
 4. Leverandørens ansatte skal ikke benytte adgangen til lokalene til å skaffe seg innsyn i opplysninger om Helsevirksomhetens pasienter.
 5. Leverandørens ansatte har ikke adgang til å benytte Helsevirksomhetens dataanlegg og må heller ikke påføre dette anlegget fysisk skade.
 6. Leverandørens ansatte, som yter tjeneste ved Helsevirksomheten, har samme taushetsplikt som helsepersonell (særlig § 21 i helsepersonelloven) om alle opplysninger om Helsevirksomhetens pasienter, som vedkommende utilsiktet skulle få kjennskap til.*
  Taushetsplikten omfatter dessuten informasjon med betydning for sikkerheten, herunder informasjonssikkerheten, på Helsevirksomheten. Før leverandørens ansatte gis adgang til Helsevirksomhetens lokaler skal de ha undertegnet taushetserklæring. På dette punkt står leverandøren på vegne av sine ansatte med denne avtale ansvarlig overfor Helsevirksomheten. Leverandøren har ansvar for at slike taushetserklæringer undertegnes av ansatte og oppbevares hos leverandøren.
  Leverandøren plikter å sørge for at taushetserklæringer formuleres slik at de avspeiler hele den ovennevnte taushetsforpliktelse.
 7. Helsevirksomheten kan til enhver tid kreve dokumentasjon fra leverandøren for at leverandøren overholder sine plikter etter denne avtalen, herunder plikter i medhold av punkt 6.

[sted og dato]
[leverandørens navn og signatur]
[virksomhetens navn og signatur]

* Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), § 21. Hovedregel om taushetsplikt: «Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.