Nå kan du planlegge ferieavviklingen i TrinnVis

Mange TrinnVis-brukere har ønsket seg en kalender som kan brukes til å organisere ferieavvikling, bemanning, turnus og fravær. Nå er bemanningskalenderen på plass i TrinnVis, og den vil gjøre det lettere å sikre at virksomheten har riktige ressurser tilgjengelig når de behøves.

God kontroll på alle

Bemanningskalenderen gir god oversikt over alle ansatte og kolleger.

Den nye kalenderen i TrinnVis gjør det enkelt for deg og dine kolleger å planlegge og holde oversikt over bemanningen. Kalenderen er integrert i TrinnVis, og alle ansatte som er registret i systemet vil automatisk dukke opp i kalenderen også.

I kalenderen har hver ansatt sin egen tidslinje hvor ferie, turnus, sykefravær og annet som påvirker bemanningen registreres. Kalenderen gir god oversikt over den totale bemanningssituasjonen og gjør det enkelt å oppdage eventuelle konflikter.

Enkel registrering av fravær

De vanligste fraværstypene kan velges fra kalendermenyen.

De vanligste typene av fravær (ferie, permisjoner, avspasering, kurs, jobbreiser og sykemeldinger) ligger predefinert i kalenderen og kan velges via menyen.
Fravær legges inn i kalenderen som enten bekreftet eller ubekreftet. Et typisk eksempel på ubekreftet fravær kan være et ferieønske fra en kollega eller ansatt som ennå ikke er avtalt eller godkjent.
Ubekreftede fraværsperioder vises med skravert farge i TrinnVis-kalenderen slik at de lett kan skilles fra bekreftede.

Full oversikt over turnus

Turnus opp til 12 uker kan legges inn i bemanningskalenderen.

Mange helsearbeidere jobber deltid eller turnus, og da er det viktig å ha oversikt over når man er på jobb og når man har fri. I tillegg til fravær kan kalenderen også brukes til å registrere turnuser eller faste fraværsdager for ansatte som ikke arbeider fulltid. De dagene ansatte ikke er på arbeid vil da bli markert med grått.
TrinnVis-kalenderen støtter avanserte turnuser opp til 12 uker, hvor hver uke kan være unik med tanke på hvilke dager den ansatte er på arbeid eller har fri.


Hvem har tilgang til kalenderen?

Alle som har skrivetilgang i TrinnVis-systemet har også tilgang til kalenderen.
De som kun har lesetilgang i TrinnVis vil selvfølgelig også kunne se kalenderen, men ikke ha mulighet til å legge inn eller redigere innhold.

Den nye bemanningskalenderen er inkludert for alle virksomheter som abonnerer på styrings- og kvalitetsystemet TrinnVis. 

Logg inn i din TrinnVis og klikk på «Bemanningskalender» i hovedmenyen til venstre for å ta den i bruk.

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.