Koronainfo for legekontor | for andre

TrinnVis-året 2019

2019 har for oss i TrinnVis vært et år preget av høy aktivitet og gode samarbeidspartnere. Med god støtte fra Norsk Kiropraktorforening og Den norske tannlegeforening er TrinnVis lansert som styrings- og kvalitetssystemet for henholdsvis kiropraktorer og tannleger. Og responsen har vært fantastisk!

Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, brukte faglige kongress i Stavanger til å presentere «TrinnVis for kiropraktorer» for sine medlemmer. Og fra talerstolen på Landsmøtet 2019 – med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke og 2.000 tannleger i salen – lanserte Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum som styrings- og kvalitetssystemet for tannleger.

2019 er året hvor TrinnVis ble lansert for norske kiropraktorer og tannleger.

En hektisk høst

Bak lanseringene av TrinnVis for tannleger og kiropraktorer ligger måneder med forberedelser – både fra foreningenes og fra TrinnVis’ side. Jurister, fagpersonell og klinikere har arbeidet med å tilpasse innhold og funksjonalitet, slik at de nye helsefaggruppene har kunnet føle seg «hjemme» i TrinnVis. Målet har vært å tilby de nye faggruppene et TrinnVis som dekker faglige behov så vell som lovpålagte krav.

Og det gode samarbeidet med tannlegenes og kiropraktorenes foreninger har gjort høsten 2019 til den mest hektiske perioden i TrinnVis’ historie. Aldri har så mange helsevirksomheter meldt sin interesse og registrert seg i TrinnVis i løpet av en måned; over 200 unike kontorer, praksiser og klinikker rundt om i Norge, med mer enn 1.000 nye helsearbeidere, har i november påbegynt kvalitetsarbeidet sammen med TrinnVis.

Dugnadsprosjektet TrinnVis

For hver ny faggruppe som inkluderes i TrinnVis blir TrinnVis bedre for alle. I motsetning til andre styrings- og kvalitetssystemer er ikke TrinnVis et «tomt» system som man selv må fylle med nyttig innhold. Når man starter med Trinnvis er systemet fylt med innhold utviklet i samarbeid med foreninger, jurister og klinisk fagpersonell. Og hver gang en ny faggruppe tar del i TrinnVis blir innholdet gjennomgått og forbedret.
Dette er en praksis helt i tråd med intensjonene til de som i 2003 startet opp med TrinnVis;
TrinnVis skal være et dugnadsprosjekt, et felles arbeidstak og kvalitetsløft som kommer så mange helsearbeidere i Norge som mulig til gode.

Legeforeningen, som har vært vår samarbeidspartner i alle år, SKIL, alle gode samarbeidspartnere innen kommuner og foreninger, og andre gode krefter innen det norske helsevesenet er med på dette kvalitetsløftet. Dette gir gode tjenester og god kvalitet, og vi lover å gjøre vårt for at det skal bli enda bedre!

TrinnVis og Normen

I 2019 har TrinnVis som en aktør innen helsesektoren også deltatt i Normens referansegruppe (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten). I TrinnVis gjør vi det vi kan for å forenkle hverdagen til små og mellomstore helsevirksomheter i Norge. Det har derfor vært svært positivt for oss å få lov til å delta her på vegne av våre brukere, og gi våre innspill til den nye versjonen av Normen som skal lanseres i 2020.

 

I 2019 har vi blant annet forbedret Utstyrsoversikten i TrinnVis, og gjort det enklere å knytte oppgaver og påminnelser til utstyret som registreres.

Nytt i TrinnVis i 2019

2019 er året hvor TrinnVis’ bemanningskalender er blitt lansert. Og fra å være en enkel oversikt for planlegging av ferieavvikling – et enkelt alternativ til de gule post-it lappene – har bemanningskalenderen i løpet av året utviklet seg til å bli et nyttig verktøy som effektiviserer driften av virksomheten. I den kan alle typer fravær registreres, og fremtidig bemanning planlegges på en oversiktlig og effektiv måte. Kort sagt – med bemanningskalenderen er det enklere å sikre at riktig personell er på jobb til riktig tid.

Også Utstyrsoversikten i TrinnVis har fått en reell oppdatering i år. Nå er det blitt enda lettere å knytte oppgaver til hvert enkelt utstyr i listen, og legge inn påminnelser om oppfølging, vedlikehold og annet viktig.

Enklere med røntgen- og stråleutstyr

Utstyrslisten er også grundig oppgradert med tanke på registrering av røntgen- og stråleutstyr, og gir nå informasjon om kravene som myndighetene stiller avhengig av type utstyr. Det kreves for eksempel andre tiltak ved bruk av røntgen sammenlignet med tannrøntgen, og restriksjonene ved bruk av laser Klasse 4 er mer omfattende enn Klasse 3.

Myndighetenes krav til bruk av røntgen- og stråleutstyr er omfattende. Og for å gjøre det enklere for de virksomhetene som bruker denne typen utstyr har vi i år opprettet en ny funksjon i TrinnVis; Strålevernskoordinator. Den nye funksjonen inneholder oppgaver knyttet til pålegg fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og relevant regelverk for røntgen- og stråleutstyr.

I 2019 ble TrinnVis tilpasset kravene til sjømannsleger og maritim medisin. Og TrinnVis-roboten dukker opp for første gang.

Sjømannsleger og TrinnVis-roboten

2019 er også året hvor sjømannslegene for ordentlig ble inkludert i TrinnVis. Som leger har de alltid vært en del av TrinnVis, men med introduksjonen av funksjonen Sjømannslege er det nå enda enklere for denne viktige gruppen å overholde alle kravene relatert til praktisering av maritim medisin.

Andre områder i TrinnVis som har fått ekstra fokus i løpet av året 2019 er helsevirksomheters kommunikasjon og markedsføring via sosiale medier, pasienters rettigheter i forhold til egen journal og rutiner for rapportering ved alvorlige hendelser og uønskede avvik.

Av nye funksjoner i TrinnVis må vi også nevne den nye og enkle muligheten til å dele dokumenter med kolleger, og den hjelpsomme TrinnVis-roboten som dukker opp og gir gode råd underveis. Denne kommer dere nok til å se mer til i fremtiden!

 

Året som kommer og veien videre

Etter et hektisk og spennende år er desember allerede kommet og 2020 er like rundt hjørnet. Med det nye året kommer også nye muligheter. For oss i TrinnVis innebærer det at vi starter opp samarbeidet med enda en ny og spennende helsefaggruppe. Og det gleder vi oss masse til!

 

God Jul og Godt Nyttår fra oss i TrinnVis!

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.